Η ομάδα μας

Είμαστε μία ομάδα συμβούλων ψυχικής υγείας που περιλαμβάνει άτομα διαφορετικής ηλικίας και φύλου αλλά τα συνδέει η κοινή αγάπη και πίστη στην προσωποκεντρική προσέγγιση.

Η ομάδα αυτή αποτελείται από τους Γιώργο Λάγγα, Δημήτρη Νιδριωτάκη, Δήμητρα Στεφάτου και Κατερίνα Τσομή.

Δημιουργήσαμε το stirizo.gr πιστεύοντας ότι μπορεί να αποτελέσει χώρο προώθησης της προσωποκεντρικής προσέγγισης στον ελλαδικό χώρο όχι μόνο ως ψυχοθεραπευτικής μεθόδου αλλά και ως φιλοσοφικής άποψης και τρόπου ζωής.

Στο πλαίσιο αυτό φιλοδοξούμε να γίνει το stirizo.gr

  • κέντρο ενημέρωσης και δωρεάν υποστήριξης όσων έχουν ανάγκη ψυχολογικής – συμβουλευτικής συνδρομής, είτε μέσω on line συνεδρίας , είτε με τη συμμετοχή τους στο forum, αλλά και με ηλεκτρονική αλληλογραφία μαζί μας.
  • σημείο συνάντησης και ανταλλαγής σκέψεων και απόψεων για όλους όσους ενδιαφέρονται για την προσωποκεντρική προσέγγιση αλλά και γενικότερα για κάθε είδους ψυχοθεραπευτική μέθοδο, τόσο στο πλαίσιο του forum όσο και με ηλεκτρονικά μυνήματα.
  • πηγή πληροφόρησης κάθε ενδιαφερόμενου για την προσωποκεντρική προσέγγιση ,τη φιλοσοφική της βάση, την ιστορική της εξέλιξη ,τη σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα και διεθνώς, με τη σταδιακή δημιουργία ενός αρχείου άρθρων και εν γένει δημοσιεύσεων από όλο τον κόσμο αλλά και με συνεχή ενημέρωση για συνέδρια, σεμινάρια, συναντήσεις, ημερίδες και οποιαδήποτε άλλη σχετική δραστηριότητα.

Βιογραφικά Ομάδας

Γιώργος Λάγγας

Δημήτρης Νιδριωτάκης

Δήμητρα Στεφάτου

Κατερίνα Τσομή

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someoneShare on LinkedInShare on TumblrShare on StumbleUponShare on Reddit