Διαδικτυακός εθισμός

Διαδικτυακός Εθισμός

Διαδικτυακός Εθισμός

Ο όρος «διαταραχή διαδικτυακού εθισμού» παρουσιάζει προβλήματα σχετικά με τον ορισμό του καθώς υπάρχουν διάφορες προτάσεις σχετικά με το αν υπάρχει ως όρος, αν  μπορεί να χαρακτηριστεί ως εθισμός, ακόμα και αν υφίσταται ως διαταραχή. Κατά καιρούς εμφανίζονται διάφορες παραλλαγές στην ονομασία του. Οι πιο πρόσφατες είναι η προβληματική χρήση…
Διαβάστε περισσότερα